05-11-2019 09:43:29

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự

Các công việc trong hoạt động tư vấn pháp luật dân sự của Văn phòng luật sư Hoàng Đan bao gồm: - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự như: Giao dịch về cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…; - Giao dịch về hợp đồng: Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay mượn tài sản, hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;

     Văn phòng luật sư Hoàng Đan với những hiểu biết sâu sắc, kinh nghiệm thực tế từ nhiều lĩnh vực, được tích lũy từ các hoạt động tư vấn của mình sẽ là người trợ giúp pháp lý đắc lực của khách hàng trong lĩnh vực dân sự.
     Các công việc trong hoạt động tư vấn pháp luật dân sự của Văn phòng luật sư Hoàng Đan bao gồm:
-   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự như: Giao dịch về cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
-   Giao dịch về hợp đồng: Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay mượn tài sản, hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;

-   Tư vấn về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật và các quy định pháp luật liên quan đến thừa kế;
-   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các loại hợp đồng dân sự như: Hợp đồng mua bán, tặng, vay mượn, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền;
-   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: Soạn thảo di chúc và các văn bản khác, tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
-   Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
     Và các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.
NẾU CÓ NHU CẦU, QUÝ KHÁCH CÓ THỂ LIÊN HỆ NGAY VỚI:
Luật Hoàng Đan:
- Địa chỉ: Số 117 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0968 016 618
- Email: luathoangdan@gmail.com


 

Tin liên quan