05-11-2019 10:11:00

Đại diện ngoài tố tụng

Đại diện ngoài tố tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Văn phòng Luật sư Hoàng Đan. Với kỹ năng chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm, các luật sư của chúng tôi sẽ là người thay mặt cho khách hàng để tham gia quá trình thỏa thuận, thương lượng, hòa giải, ký kết và thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng.

Đại diện ngoài tố tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Văn phòng Luật sư Hoàng Đan. Với kỹ năng chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm, các luật sư của chúng tôi sẽ là người thay mặt cho khách hàng để tham gia quá trình thỏa thuận, thương lượng, hòa giải, ký kết và thực hiện các công việc theo yêu cầu của khách hàng.


   
   Dịch vụ đại diện ngoài tố tụng Văn phòng luật sư Hoàng Đan tham gia gồm:
  • Tham gia với tư cách đại diện cho thương nhân để tiến hành đàm phán, thương lượng ký kết hợp đồng, các văn bản liên quan đến các giao dịch kinh doanh thương mại, giao dịch liên quan với đối tác theo phạm vi ủy quyền;
  • Tham gia với vai trò là trung gian giúp các bên thương lượng hoặc hòa giải các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực dân sự, lao động, kinh doanh thương mại trên cơ sở các bên cùng có lợi và bảo mật thông tin;
  •  Luật sư đại diện khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại và hôn nhân;
  • Luật sư đại diện cho khách hàng làm việc đối với các cơ quan nhà nước, thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính;
  • Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng.
NẾU CÓ NHU CẦU, QUÝ KHÁCH CÓ THỂ LIÊN HỆ NGAY VỚI:
Luật Hoàng Đan:
- Địa chỉ: Số 117 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0977 512 888
- Email: luathoangdan@gmail.com

 

Tin liên quan