05-11-2019 09:11:39

Đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Tổ chức cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu để được pháp luật công nhận và bảo hộ. Dưới đây là những hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký nhãn hiệu:

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Tổ chức cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu để được pháp luật công nhận và bảo hộ. Dưới đây là những hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký nhãn hiệu:
I. Quy trình đăng ký nhãn hiệu
- Thẩm định hình thức: Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nộp đơn
- Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp: Trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày đơn được chấp nhận về mặt hình thức.
- Thẩm định về nội dung: Trong thời hạn 09 tháng, kể từ ngày được công bố trên Công báo.
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Trong 01 - 02 tháng, kể từ ngày có thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận.
Như vậy, với những hồ sơ hợp lệ, mất khoảng hơn 01 năm để hoàn tất thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, trên thực tế, do số lượng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ tương đối lớn, nên thời gian nêu trên có thể kéo dài đến 02 năm hoặc thậm chí là hơn 02 năm.
II. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
- 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
- 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau được trình bày rõ ràng với kích thước tổng thể nhãn hiệu được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm.
- Chứng từ chứng minh đã nộp phí, lệ phí.
- Giấy ủy quyền trong trường hợp người làm thủ tục không phải là chủ sở hữu nhãn hiệu.

III. Lệ phí đăng ký nhãn hiệu
Căn cứ Thông tư 263/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 1/1/2017, người làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu phải nộp một số khoản phí, lệ phí như sau:
STT Loại phí, lệ phí Mức phí, lệ phí
Giai đoạn nộp đơn  
1 Lệ phí nộp đơn 150.000 đồng
2 Phí công bố đơn 120.000 đồng
3 Phí thẩm định đơn cho mỗi nhóm (có đến 06 sản phẩm/dịch vụ) 550.000 đồng
  - Phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (sản phẩm, dịch vụ từ thứ 07 trở đi trong cùng một nhóm) 120.000 đồng
4 Phí tra cứu thông tin cho mỗi nhóm (có đến 06 sản phẩm/dịch vụ) 180.000 đồng
  - Phí tra cứu bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ 07 trở đi trong cùng một nhóm) 30.000 đồng
Giai đoạn cấp văn bằng  
1 Phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000 đồng
2 Lệ phí cấp Giấy chứng nhân đăng ký nhãn hiệu 120.000 đồng
  - Lệ phí nộp thêm cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ tăng thêm 100.000 đồng
3 Phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  120.000 đồng
 IV. Công việc Luật Hoàng Đan sẽ thực hiện
  1. Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
  2. Soạn thảo hồ sơ;
  3. Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  4. Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  5. Trả kết quả & thanh lý hợp đồng với khách hàng.
NẾU CÓ NHU CẦU, QUÝ KHÁCH CÓ THỂ LIÊN HỆ NGAY VỚI:
Luật Hoàng Đan:
- Địa chỉ: Số 117 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0968 016 618
- Email: luathoangdan@gmail.com

 

Tin liên quan