Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

    Việt Nam hiện là ngày càng trở thành một thị trường thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Mặc dù Nhà nước Việt Nam đã tạo nhiều điều kiện, thêm nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng các quy định pháp lý ở khâu ban đầu để hợp pháp hóa việc kinh doanh của các thương ...

    Xem thêm >>