04-11-2019 13:10:17

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể Công ty là một giải pháp khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả hoặc chưa tìm ra phương án kinh doanh mới trong thời gian dài mà lại không đủ điều kiện để tiếp tục đóng thuế, chi trả cho chi phí công ty phát sinh mỗi ngày, mỗi tháng và Chủ doanh nghiệp cũng không thể để mặc doanh nghiệp như vậy. Giải thể là bắt buộc khi doanh nghiệp có sai phạm thuộc trường hợp bị cơ quan đăng ký kinh doanh ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật Hoàng Đan sẽ hướng dẫn Quý khách hàng hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể công ty nhanh chóng, đơn giản, đúng quy định pháp luật để tránh dẫn đến khai thuế muộn, bị phạt thuế.

Bước 1: Quyết toán thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế
- Nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu thì phải hoàn tất nghĩa vụ thuế bên Cơ quan Hải quan, hoặc có đăng ký nhưng không hoạt động thì phải xin Văn bản xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu trước khi giải quyết thủ tục giải thể với cơ quan Thuế.
- Doanh nghiệp phải làm thủ tục quyết toán thuế và xin xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế tại cơ quan quản lý thuế. 
- Doanh nghiệp sẽ phải thanh toán toàn bộ các khoản thuế, nợ thuế, tiền phạt phát sinh đến thời điểm quyết toán và chốt hóa đơn.
* Thủ tục này có thể làm trước hoặc đồng thời với bước 2

Bước 2: Thực hiện thủ tục thông báo giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh
Hồ sơ gồm:
- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-24 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/các thành viên hợp danh về việc giải thể công ty;
- Quyết định họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/chủ sở hữu/các thành viên hợp danh về việc giải thể công ty;
- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố
Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể tại Phòng Đăng ký kinh doanh bao gồm:
- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty;
- Quyết định họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/chủ sở hữu về việc giải thể công ty;
- Báo cáo về việc thanh lý tài sản;
- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán;
- Danh sách người lao động và quyền lợi của người lao động đã được giải quyết;
- Thông báo hủy mẫu con dấu;
- Giấy đăng ký doanh nghiệp (bản gốc);
- Thông báo xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Bản gốc);
- Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.
- Quyết định thu hồi GCN ĐKDN bản gốc (trong trường hợp giải thể do bị thu hồi GCN ĐKDN)
*Thời gian thực hiện: 8-10 ngày làm việc (không bao gồm thời gian thực hiện thủ tục giải thể bên cơ quan Thuế)

Đến với Luật Hoàng Đan, Quý khách hàng sẽ nhận được những dịch vụ sau:
- Tư vấn pháp luật về thủ tục giải thể Công ty;
- Soạn hồ sơ trên cơ sở thông tin của khách hàng;
- Đại diện cho doanh nghiệp đi nộp và nhận kết quả tại Cơ quan Thuế (nếu khách hàng có nhu cầu) và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố.
- Trả con dấu cho Công an (Nếu dấu khắc bên Công an).

Quý khách hàng sẽ nhận lại được những kết quả sau:
1. Thông báo xác nhận giải thể doanh nghiệp;
2. Hồ sơ giải thể của Công ty; 
3. Đăng tải nội dung công bố thông tin (bắt buộc) doanh nghiệp.
Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn, phục vụ một cách tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Đan theo thông tin sau:
  • Địa chỉ: Số 117 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 0968 016 618
  • Email: luathoangdan@gmail.com 


 

Tin liên quan