Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho nhà hàng, quán ăn

  • Giấy chứng nhận ATTP cho nhà hàng, quán ăn

    Bạn muốn kinh doanh nhà hàng, bạn muốn kinh doanh quán ăn với các món ăn truyền thống hoặc sự kết hợp ẩm thực của các miền khác nhau. Để được kinh doanh hợp pháp nhà hàng hoặc quán ăn, cơ sở kinh doanh phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ ...

    Xem thêm >>