Luật sư tư vấn pháp luật dân sự

  • Luật sư tư vấn pháp luật dân sự

    Các công việc trong hoạt động tư vấn pháp luật dân sự của Văn phòng luật sư Hoàng Đan bao gồm: - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến nghĩa vụ dân sự như: Giao dịch về cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…; - Giao dịch về hợp ...

    Xem thêm >>