Đại diện ngoài tố tụng

  • Đại diện ngoài tố tụng

    Đại diện ngoài tố tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động chính của Văn phòng Luật sư Hoàng Đan. Với kỹ năng chuyên môn, trình độ và kinh nghiệm, các luật sư của chúng tôi sẽ là người thay mặt cho khách hàng để tham gia quá trình thỏa thuận, thương lượng, hòa giải, ký kết và thực hiện ...

    Xem thêm >>