Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho siêu thị mini

  • Giấy chứng nhận ATTP cho siêu thị mini

    Hiện nay, loại hình kinh doanh cửa hàng bán lẻ thực phẩm đang được mở rộng tại Việt Nam, dẫn đến các siêu thị mini được mở ra khắp mọi nơi giúp khách hàng tiện lợi trong việc mua sắm. Tuy nhiên, việc mở cửa hàng kinh doanh bán lẻ phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn ...

    Xem thêm >>