Tạm ngừng hoạt động

  • Tạm ngừng kinh doanh

    Khi doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh rơi vào thời kỳ khủng khoảng, làm ăn thua lỗ, chưa tìm ra phương án kinh doanh mới nhưng chưa muốn giải thể thì việc tạm ngừng kinh doanh là giải pháp tốt để giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí, tìm cơ hội trong việc tiếp ...

    Xem thêm >>