Thành lập chi nhánh

  • Thành lập Chi nhánh

    Thành lập chi nhánh là một trong những cách thức doanh nghiệp có thể lựa chọn khi muốn mở rộng thị trường kinh doanh. Chi nhánh vừa thực hiện được chức năng kinh doanh vừa thực hiện được chức năng đại diện theo ủy quyền, có thể hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. Luật Hoàng Đan xin giới thiệu tới ...

    Xem thêm >>