Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh trà

  • Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh chè

    Thị trường kinh doanh với nhiều loại trà đa dạng về mẫu mã và chất lượng, tạo cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn sản phẩm trà tốt nhất. Bên cạnh đó, để sản xuất, kinh doanh trà được đảm bảo chất lượng, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ...

    Xem thêm >>