04-11-2019 13:12:40

Tạm ngừng kinh doanh

Khi doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh rơi vào thời kỳ khủng khoảng, làm ăn thua lỗ, chưa tìm ra phương án kinh doanh mới nhưng chưa muốn giải thể thì việc tạm ngừng kinh doanh là giải pháp tốt để giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí, tìm cơ hội trong việc tiếp cận các nguồn vốn và điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh của mình, qua giai đoạn khó khăn sẽ lại tiếp tục.

Luật Hoàng Đan sẽ giúp Quý khách hàng hiểu một cách đơn giản, ngắn gọn một số vấn đề pháp lý cũng như trình tự, thủ tục về việc tạm ngừng kinh doanh qua nội dung dưới đây:
1. Một số vấn đề pháp lý
 • Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian không quá 2 năm, nghĩa là doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng, không được xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động nào khác. Sau khi hết thời hạn doanh nghiệp phải hoạt động trở lại nếu không phải làm thủ tục giải thể, chuyển nhượng.
 • Điều 156 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động (nếu có), trừ trường hợp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
 • Bộ Tài Chính quy định:
+ Tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh.
+  Tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí  môn bài cả năm.
+ Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
+ Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
 • Doanh nghiệp khi gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh thì đồng thời gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến  Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.
2.     Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh:
 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu)
 • Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hp danh đối với công ty hợp danh.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hp danh đối với công ty hợp danh.
 • Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục.
3.     Trình tự, thủ tục
 • Thời gian: 03 ngày làm việc
 • Thẩm quyền xử lý: Cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố

Đến với Luật Hoàng Đan, Quý khách hàng sẽ nhận được những dịch vụ sau:
 • Tư vấn về tạm ngừng kinh doanh.
 • Soạn hồ sơ và thay mặt doanh nghiệp theo ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Quý Khách hàng sẽ nhận lại được kết quả:
 • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. 
 • Hồ sơ lưu Công ty.
Để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn, phục vụ một cách tốt nhất, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Hoàng Đan theo thông tin sau:
 • Địa chỉ: Số 117 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
 • Điện thoại: 0968 016 618
 • Email: luathoangdan@gmail.com 


 

Tin liên quan