21-11-2019 14:33:16

Biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC

Luật Hoàng Đan xin tư vấn cho Qúy khách hàng về thủ tục xin Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy như sau: Nếu cơ sở của bạn kinh doanh lĩnh vực thuộc diện quản lý về PCCC theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thì cơ sở của bạn cần phải có biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC. Hoặc phải được thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nếu cơ sở có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục IV, ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP này.

Biên bản kiểm phòng cháy chữa cháy

Luật Hoàng Đan xin tư vấn cho Qúy khách hàng về thủ tục xin Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy như sau:

Nếu cơ sở của bạn kinh doanh lĩnh vực thuộc diện quản lý về PCCC theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  thì cơ sở của bạn cần phải có biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC. Hoặc phải được thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC nếu cơ sở có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục IV, ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP này.

I. Hồ sơ xin cấp Biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC

Để được cấp biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC trước hết nhà bạn cần trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị PCCC cần thiết; sau đó tiến hành xây dựng hồ sơ quản lý về PCCC tại cơ sở.
Hồ sơ, thủ tục xin Biên bản kiểm tra về Phòng cháy và chữa cháy bao gồm:
– Đơn xin kiểm tra an toàn về PCCC
– Bản sao giấy phép ĐKKD có công chứng (hoặc đóng dấu công ty);
– Hồ sơ quản lý về PCCC tại cơ sở: (bao gồm các tài liệu cần có sau):
+ Quyết định thành lập lực lượng PCCC;
+ Danh sách lực lượng PCCC;
+ Bảng thống kê phương tiện PCCC;
+ Nội quy PCCC;
+ Nội quy về sử dụng điện;
+ Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC của các thành viên đã được huấn luyện;
+ Phương án chữa cháy của cơ sở.
Một số lưu ý khi xây dựng hồ sơ:
– Về thành lập lực lượng PCCC cơ sở: Nếu cơ sở dưới 10 người: Đưa tất cả thành viên vào lực lượng; nếu từ 10 đến dưới 50 người: Tối thiểu 10 thành viên; nếu từ 50 đến dưới 100 người: Tối thiểu 15 thành viên; nếu trên 100 người: Tối thiểu 25 thành viên;
– Về bố trí bình chữa cháy: đảm bảo mật độ 50m2/ bình chữa cháy;
– Về phương án PCCC: phải dùng biểu mẫu và bám sát theo quy định của Bộ Công an về ghi phương án PCCC.
Nơi nộp: Cơ quan Cảnh sát PCCC quận/huyện.
II. Công việc Luật Hoàng Đan sẽ thực hiện
  1. Tư vấn thủ tục xin Biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC

  2. Soạn thảo hồ sơ;
  3. Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  4. Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  5. Trả kết quả & thanh lý hợp đồng với khách hàng.
NẾU CÓ NHU CẦU, QUÝ KHÁCH CÓ THỂ LIÊN HỆ NGAY VỚI:
Luật Hoàng Đan:
- Địa chỉ: Số 117 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0968 016 618
- Email: luathoangdan@gmail.com 
 

Tin liên quan