Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh hoa quả

  • Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở kinh doanh rau, củ, quả

    Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả muốn đưa sản phẩm vào kinh doanh theo đúng quy định pháp luật phải thực hiện xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh rau, củ, quả. Vậy xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm ở đâu, thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực ...

    Xem thêm >>