Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia

  • Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia

    Các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, cồn và đồ uống có cồn như: Rượu vang, rượu vang không có gas, rượu vang có gas, rượu trái cây, rượu mùi, rượu cao độ, rượu trắng, rượu vodka, đồ uống có cồn khác khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải xin giấy phép vệ sinh an toàn ...

    Xem thêm >>